16. Model Use Case

16.1. Use Case - Contact

import datetime

from django.db import models
from django.utils.translation import gettext_lazy as _


class Contact(models.Model):
  STATUS_BEST_FRIEND = 'best-friend'
  STATUS_FRIEND = 'friend'
  STATUS_ACQUAINTANCE = 'acquaintance'
  STATUS_OTHER = 'other'
  STATUS_CHOICES = [
    (STATUS_BEST_FRIEND, _('Best Friend')),
    (STATUS_FRIEND, _('Friend')),
    (STATUS_ACQUAINTANCE, _('Acquaintance')),
    (STATUS_OTHER, _('Other'))]

  GENDER_MALE = 'male'
  GENDER_FEMALE = 'female'
  GENDER_OTHER = None
  GENDER_CHOICES = [
    (GENDER_MALE, _('Male')),
    (GENDER_FEMALE, _('Female')),
    (GENDER_OTHER, _('Undisclosed'))]

  created = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
  modified = models.DateTimeField(auto_now=True)
  reporter = models.ForeignKey(verbose_name=_('Reporter'), to='auth.User', on_delete=models.CASCADE, null=True, default=None)
  is_deleted = models.BooleanField(verbose_name=_('Is deleted?'), default=False)

  firstname = models.CharField(verbose_name=_('First Name'), max_length=30)
  lastname = models.CharField(verbose_name=_('Last Name'), max_length=30, db_index=True)
  date_of_birth = models.DateField(verbose_name=_('Date of birth'), null=True, blank=True, default=None)
  email = models.EmailField(verbose_name=_('Email'), null=True, blank=True, default=None)
  bio = models.TextField(verbose_name=_('Bio'), null=True, blank=True, default=None)
  image = models.ImageField(verbose_name=_('Image'), null=True, blank=True, default=None)
  status = models.CharField(verbose_name=_('Status'), max_length=30, choices=STATUS_CHOICES, null=True, blank=True, default=None)
  gender = models.CharField(verbose_name=_('Gender'), max_length=30, choices=GENDER_CHOICES, null=True, blank=True, default=None)
  friends = models.ManyToManyField(verbose_name=_('Friends'), to='contact.Contact', blank=True, default=None)

  def __str__(self):
    return f'{self.firstname} {self.lastname}'

  def get_age(self):
    if not self.date_of_birth:
      return None

    today = datetime.date.today()
    return today.year - self.date_of_birth.year


  def save(self, *args, **kwargs):
    # is called at Model.save()
    return super().save(*args, **kwargs)

  class Meta:
    verbose_name = _('Contact')
    verbose_name_plural = _('Contacts')
    unique_together = ['firstname', 'lastname']

16.2. Assignments

Code 16.9. Solution
"""
* Assignment: Django Models FlowerShop
* Complexity: medium
* Lines of code: 50 lines
* Time: 21 min

English:
  1. Create project `flowershop`
  2. Create app `flower`
  3. Create model `Iris` with fields:
    a. sepal_length
    b. sepal_width
    c. petal_length
    d. petal_width
    e. species (with choices)
    f. image
  4. Generate admin panel
  5. Add search by species
  6. Add filter by species
  7. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz projekt `flowershop`
  2. Stwórz apkę `flower`
  3. Stwórz model `Iris` z polami:
    a. sepal_length
    b. sepal_width
    c. petal_length
    d. petal_width
    e. species (z choices)
    f. image
  4. Wygeneruj panel administracyjny
  5. Dodaj wyszukiwarkę po gatunku
  6. Dodaj filtrowanie po nazwie gatunku
  7. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść
"""


../../_images/iris-setosa.jpg

Figure 16.8. Iris Setosa 1

../../_images/iris-versicolor.jpg

Figure 16.9. Iris Versicolor 2

../../_images/iris-virginica.jpg

Figure 16.10. Iris Virginica 3

Code 16.10. Solution
"""
* Assignment: Django Models AddressBook
* Complexity: medium
* Lines of code: 50 lines
* Time: 21 min

English:
  TODO: English Translation
  X. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Stwórz projekt `addressbook`
  2. Stwórz apkę `contact`
  3. Stwórz model `Address` z polami:
    a. Typ (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    b. Ulica
    c. Numer bloku
    d. Numer mieszkania
    e. Kod pocztowy
    f. Miasto
    g. Region
    h. Kraj
  4. Stwórz model `Person` z polami:
    a. Imię
    b. Nazwisko
    c. Data Urodzenia
    d. Zdjęcie
    e. Telefon (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    f. Email (do wyboru typ: domowy, praca, komórka)
    g. Adres
  5. Osoba może mieć wiele adresów, telefonów i e-maili
  6. Wygeneruj panel administracyjny
  7. Można wypisać kontakty i na głównym ekranie widoczne są podstawowe pola osoby
  8. Dodaj wyszukiwarkę po nazwisku
  9. Dodaj filtrowanie po dacie urodzenia
  10. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść
"""


16.3. References

1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_setosa_2.jpg

2

Blue flag flower (Iris versicolor). Photo taken by Danielle Langlois in July 2005 at the Forillon National Park of Canada, Quebec, Canada. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_versicolor_2.jpg

3

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iris_virginica.jpg