4.2. Dataclass Define Basic

4.2.1. Required Fields

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str

4.2.2. Default Fields

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   agency: str = 'NASA'

4.2.3. Lists

>>> from dataclasses import dataclass
>>>
>>>
>>> @dataclass
... class Astronaut:
...   firstname: str
...   lastname: str
...   missions: list[str]

4.2.4. Assignments

Code 4.31. Solution
"""
* Assignment: Dataclass DefineBasic Syntax
* Complexity: easy
* Lines of code: 4 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Use Dataclass to define class `Point` with attributes:
    a. `x: int` with default value `0`
    b. `y: int` with default value `0`
  2. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj Dataclass do zdefiniowania klasy `Point` z atrybutami:
    a. `x: int` z domyślną wartością `0`
    b. `y: int` z domyślną wartością `0`
  2. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass
  >>> from dataclasses import is_dataclass

  >>> assert isclass(Point), 'Point is not a class'
  >>> assert is_dataclass(Point), 'Point is not a dataclass, add decorator'
  >>> assert hasattr(Point, 'x')
  >>> assert hasattr(Point, 'y')

  >>> Point()
  Point(x=0, y=0)

  >>> Point(x=0, y=0)
  Point(x=0, y=0)

  >>> Point(x=1, y=2)
  Point(x=1, y=2)
"""

from dataclasses import dataclass


# Use Dataclass to define class `Point` with attributes `x` and `y`
# type: Type
class Point:
  ...


Code 4.32. Solution
"""
* Assignment: Dataclass DefineBasic Flat
* Complexity: easy
* Lines of code: 8 lines
* Time: 3 min

English:
  1. You received input data in JSON format from the API
  2. Using `dataclass` model data to create class `Pet`
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Otrzymałeś z API dane wejściowe w formacie JSON
  2. Wykorzystując `dataclass` zamodeluj dane aby stwórzyć klasę `Pet`
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

References:
  [1]: https://petstore.swagger.io/#/pet/getPetById

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass
  >>> from dataclasses import is_dataclass
  >>> import json

  >>> assert isclass(Pet)
  >>> assert is_dataclass(Pet)

  >>> fields = {'id', 'category', 'name', 'photoUrls', 'tags', 'status'}
  >>> assert set(Pet.__dataclass_fields__.keys()) == fields, \
  f'Invalid fields, your fields should be: {fields}'

  >>> data = json.loads(DATA)
  >>> result = Pet(**data)

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  Pet(id=0, category='dogs', name='doggie', photoUrls='img/dogs/0.png',
    tags=['dog', 'hot-dog'], status='available')
"""

from dataclasses import dataclass


DATA = """
{
 "id": 0,
 "category": "dogs",
 "name": "doggie",
 "photoUrls": "img/dogs/0.png",
 "tags": ["dog", "hot-dog"],
 "status": "available"
}
"""


# Using `dataclass` model data to create class `Pet`
# type: Type
class Pet:
  ...


Code 4.33. Solution
"""
* Assignment: Dataclass DefineBasic Flat
* Complexity: easy
* Lines of code: 8 lines
* Time: 3 min

English:
  1. You received input data in JSON format from the API
  2. Using `dataclass` model data to create class `Pet`
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Otrzymałeś z API dane wejściowe w formacie JSON
  2. Wykorzystując `dataclass` zamodeluj dane aby stwórzyć klasę `Pet`
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

References:
  [1]: https://petstore.swagger.io/#/pet/getPetById

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isclass
  >>> from dataclasses import is_dataclass
  >>> import json

  >>> assert isclass(Pet)
  >>> assert is_dataclass(Pet)

  >>> fields = {'id', 'category', 'name', 'photoUrls', 'tags', 'status'}
  >>> assert set(Pet.__dataclass_fields__.keys()) == fields, \
  f'Invalid fields, your fields should be: {fields}'

  >>> data = json.loads(DATA)
  >>> result = Pet(**data)

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  Pet(id=0, category='dogs', name='doggie', photoUrls='img/dogs/0.png',
    tags=['dog', 'hot-dog'], status='available')
"""

from dataclasses import dataclass


DATA = """
{
 "id": 0,
 "category": "dogs",
 "name": "doggie",
 "photoUrls": "img/dogs/0.png",
 "tags": ["dog", "hot-dog"],
 "status": "available"
}
"""


# Using `dataclass` model data to create class `Pet`
# type: Type
class Pet:
  ...